ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

Numer konta dla wpłat za wypożyczenie instrumentów:
OSSM I st. w Jabłonce
13 8798 0002 0000 0010 3495 0024
Bank Spółdzielczy w Jabłonce

Regulamin Wypożyczania Instrumentów OSSM I stopnia w Jabłonce (pdf)

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI